รับถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง-ถ่ายรูปแต่งงาน วัดราชบพิธ | 88 IMAGE

ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งวัดราชบพิธ
Pre Wedding photography at Ratchabophit Temple

ถ่ายภาพงานแต่งวัดราชบพิธ

ตอนนี้ การถ่ายภาพแต่งงาน ที่วัด กำลังเป็นที่นิยม โดยเฉพาะในวัดราชบพิธซึ่งมีศิลปะกระเบื้องอันงดงามและอย่างเป็นวัดที่ได้รับความนิยมของในหมู่เซเลป  ประวัติอันงดงามของวัดราชณบพิตรเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 5 และวัดประจำรัชกาลที่ 7  ด้วยระเบียงคดที่งดงามเมื่อคุณเข้าไปสัมผัสกับศิลปะอันวิจิตรนี้คุณจะได้เก็บภาพความทรงจำในการเริ่มชีวิตใหม่ อันเป็นสิริมงคล

ถ่ายภาพงานแต่งวัดราชบพิธ | 88 IMAGE

Wedding project at Ratchabophit Temple

Wedding photography venues at temples are one of the most popular trends these days. For many, the Ratchabophit Temple, which has beautiful tile art, is a popular temple destination among celebrities. The historically rich Wat Ratchanabopit is favourite temple of King Rama V and King Rama VII. With a grand cloister which inspires you as you enter the temple's ground, the exquisite architecture all around is a memorable experience befitting a fresh start for a couple's lives.

88 IMAGE

Making Precious
Moments of Wedding.

การถ่ายภาพโดยร้าน 88 Image จะเป็นสิ่งที่สะดวกสบายมากเนื่องจากร้านอยู่ห่างจากวัดราชบพิธไม่ถึง 1 กิโลเมตรและสามารถที่ทำการแต่งหน้าทำผมเดินไปถ่ายรูปที่วัดได้เลย

Taking photos at 88 Image will be very convenient as the shop is less than 1 kilometer away from Ratchabophit Temple and you can walk to the temple to do your makeup and hair.

อีกทั้งเราสามารถอำนวยความสะดวกในการที่จะขออนุญาตวัดราชบพิธในการถ่ายภาพต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน และเรายังได้มีชุดไทยแต่งงานนิยมและเป็นเทรนของการแต่งงานใน ณ ปัจจุบัน

In addition, we can conveniently request permission from Wat Ratchabophit to take photos, which requires that there are regulations To enter the photo shoot, you must notify at least three days in advance. And we also have wedding dresses that are royal style and that are the current wedding trends.

ถ่ายภาพงานแต่งวัดราชบพิธ | 88 IMAGE
รับถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง-ถ่ายรูปแต่งงาน วัดราชบพิธ | 88 IMAGE
รับถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง-ถ่ายรูปแต่งงาน วัดราชบพิธ | 88 IMAGE
รับถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง-ถ่ายรูปแต่งงาน วัดราชบพิธ | 88 IMAGE
รับถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง-ถ่ายรูปแต่งงาน วัดราชบพิธ | 88 IMAGE
รับถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง-ถ่ายรูปแต่งงาน วัดราชบพิธ | 88 IMAGE
รับถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง-ถ่ายรูปแต่งงาน วัดราชบพิธ | 88 IMAGE
รับถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง-ถ่ายรูปแต่งงาน วัดราชบพิธ | 88 IMAGE
รับถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง-ถ่ายรูปแต่งงาน วัดราชบพิธ | 88 IMAGE
รับถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง-ถ่ายรูปแต่งงาน วัดราชบพิธ | 88 IMAGE
รับถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง-ถ่ายรูปแต่งงาน วัดราชบพิธ | 88 IMAGE
รับถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง-ถ่ายรูปแต่งงาน วัดราชบพิธ | 88 IMAGE
รับถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง-ถ่ายรูปแต่งงาน วัดราชบพิธ | 88 IMAGE
รับถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง-ถ่ายรูปแต่งงาน วัดราชบพิธ | 88 IMAGE
รับถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง-ถ่ายรูปแต่งงาน วัดราชบพิธ | 88 IMAGE
รับถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง-ถ่ายรูปแต่งงาน วัดราชบพิธ | 88 IMAGE
รับถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง-ถ่ายรูปแต่งงาน วัดราชบพิธ | 88 IMAGE
© 88imagestudio ​All right reserved